Aktuality - březen 2015 

Co je nového?

Vzhledem k nedostatku finančních prostředlků byla zrušena registrace na kongres EAWOP, který se koná v měsíci květnu 2015 v norském Oslo (http://www.eawop2015.org/). 

Intenzivně se v rámci UPA ČR podílíme na přípravě návrhu Zákona o psychologické komoře a psychologické službě. Naše připomínky byly zařazeny a diskuze intenzivně pokračuje na úrovni UPA ČR. Do pracovní komise pro přípravu zákona nominuje ČAPPO své zástupce. 

Zvažujeme, zda se zapojíme do aktivit EFPA S NAC -  WOP, což je specializace EuroPsy pro obor Psychologie práce a organizace.  

ČAPPO uzavřelo smlouvu o spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. - http://www.vubp.cz/. V rámci této smlouvy se budou členové ČAPPO podílet na vybraných projektech, které realizuje VÚBP. 

Připravujeme dopis členům, kteří do konce března 2015 nezaplatí členský příspěvek. V tomto dopise je požádáme o splnění této základní povinnosti, která je spojena s řádným členstvím v ČAPPO. Členové, kteří si neplní tuto povinnost, budou vyřazeni z evidence a vymazáni ze seznamu členů na webových stránkách. 

Daňové přiznání za rok 2014 je připraveno a do konce března jej podáme na příslušný finanční úřad. Již teď Vás můžeme ujistit, že hospodaření ČAPPO je vyrovnané. Přehled hospodaření bude zveřejněn na těchto webových stránkách.

Jednání Výkonného předsednictva ČAPPO se uskuteční v pondělí 30.3. 2015 od 15.00 hodin na adrese Jeruzalémská 1283/9, Praha 1. 

 

S úctou

Michal Walter, předseda ČAPPO  

 

Posted by Michal Walter Wednesday, March 18, 2015 3:58:00 PM

Odborná konference “Aktuální otázky psychologie práce” – 23.10. 2014 v Praze  

26.červen, 2014

Odborná konference “Aktuální otázky psychologie práce” se uskuteční ve čtvrtek 23.10. 2014.

Místo a čas konání: budova Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1 (naproti Nové scéně Národního divadla, zastávka metra B Národní třída, zastávka tramvaje Národní divadlo (linky 6, 9, 18, 22, 23, 24).

Časový rámec: prezence od 9.00 hodin, začátek v 10.00 hodin, předpokládaný konec v 16.30 hodin. Občerstvení během přestávek bude zajištěno.

Počet míst v sále je omezen, žádáme o včasné přihlášení. Přihlášky registrujeme podle data odeslání.

K datu 15.10. 2014 zbývá posledních 10 volných míst.

Těšíme se na Vaši aktivní účast.

  1. Psychodiagnostika a on-line testování 
  2. Dobrá praxe psychodiagnostiky v organizacích 
  3. Problematika managementu, personalistiky a psychologie práce

 

Na konferenci vystoupí přední specialisté z praxe i akademické sféry. Prostor dostanou i autoři či vydavatelé testů.
Pozornost bude věnována rovněž nově vznikající metodice dopravněpsychologického vyšetření řidičů.
Po každé prezentaci bude čas na dotazy, připomínky a diskusi k jednotlivým tématům.

Čas vystoupení  Název bloku/prezentace  Prezentující 
1. blok Psychodiagnostika a on-line testování   
10.00 – 10.30 Zahájení, úvod do problematiky, příklady dobré a špatné praxe PhDr. Michal Walter
10.30 – 11.00 Evropský model recenze testů, doporučení EFPA k on-line testování Prof. PhDr. Tomáš
Urbánek, Ph.D.
11.00 – 11.30 (Ne)omezené možnosti online diagnostiky – poznatky z tří let vývoje online metod a jejich uplatňování v praxi Mgr. Barbora Daňková
11.30 – 12.00 Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření PhDr.Matúš Šucha,
Ph.D., PhDr.
Dana Černochová, Ph.D., PhDr.Vlasta Rehnová
2.blok  Dobrá praxe psychodiagnostiky v organizacích  
13.00 – 13.30 Zkušenosti s využíváním psychodiagnostiky v RWE PhDr. Tomáš Rodný
 13.30 – 14.00 Aktuální problémy v psychodiagnostice v bezpečnostních sborech Pplk. Mgr. Michaela Borovanská, Mgr. Adéla Rudá
14.00 – 14.30 Tradice a současnost psychodiagnostiky ve Vítkovických železárnách Ostrava PhDr. Kateřina
Vlasakudisová
14.30 – 15.00 Způsoby a metody posouzení psychické způsobilosti strojvedoucích PhDr. Jiří Popelka,
Mgr. Radoslava Růžičková
3.blok Problematika managementu, personalistiky a psychologie práce   
15.00 – 15.30 Výkonová motivace a její vztah k osobnostním charakteristikám PhDr.Mgr. Štefan Medzihorský
15.30 – 16.00 Kompetenční model a jeho význam pro hospodářskou praxi PhDr. Ludvík Jaroš, CsC.
16.00 – 16.30 Bilanční diagnostika – DIAROS, poznatky z praxe PhDr. Jiří Král,
PhDr. Michal Karlický

Přihláška na odbornou konferenci je k dispozici v části webových stránek “Ke stažení”.

V přihlášce jsou popsány alternativní způsoby přihlášení.

Konferenční poplatek: 100,- Kč pro studenty a důchodce, 300,- Kč pro členy ČAPPO, 600,- Kč pro nečleny ČAPPO.

Poplatek zašlete na bankovní účet ČAPPO: 1923821389/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, členové ČAPPO do variabilního symbolu své členské číslo. Platba pro přihlášené účastníky bude možná i na místě.

Po odeslání přihlášky Vám bude potvrzena její registrace.

Monday, October 27, 2014 3:59:00 AM
Page 2 of 2 << < 1 2