Nabídka práce pro psychology v Olomouci  

Katedra psychologie FF Univerzity Palackého

KATEDRA PSYCHOLOGIE

FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

významné pracoviště odborné přípravy psychologů, vědy a výzkumu více než 70 let

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

 

ODBORNÁ ASISTENTKA / ODBORNÝ ASISTENT SE SPECIALIZACÍ

PSYCHOLOGIE TRHU A REKLAMY

 

Mise

Člen/ka katedry s akademickou hodností odborná asistentka/odborný asistent, a se specializací v psychologii trhu a reklamy, se podílí na budování profilu katedry v oboru psychologie práce a organizace. Pro studenty je vzorem vazby mezi kreativitou a iniciativou na jedné straně a odbornou, výzkumnou a etickou erudicí na druhé straně. Svou angažovaností posouvat stav poznání a standardy dobré praxe vykonává službu společnosti.

 

Náplň práce

 • Výuka v Bc. a nMgr. studijním programu předmětů psychologie trhu, reklamy a komunikace.
 • Příprava a prosazovaní jednotné komunikační vize katedry (vč. interního marketingu).
 • Zajištění komplexní komunikační a PR strategie katedry (včetně sociálních médií).
 • Vedení výzkumné činnosti v oboru psychologie práce a organizace se zřetelem k zaměření katedry.
 • Publikování vědecko-výzkumných výstupů v tuzemském i mezinárodním prostředí.
 • Popularizace vědecko-výzkumných výstupů v médiích.

 

Očekáváme

 • Vysokoškolské vzdělání na úrovni Mgr. v oboru psychologie.
 • Doktorské vzdělání (PhD) ukončené nebo zahájené výhodou.
 • Praxi v oblasti trhu a marketinku s důrazem na sociální média.
 • Zkušenost s přípravou informačních a reklamních textů, případně kampaní.
 • Iniciativu a kreativní myšlení.
 • Vysokou úroveň komunikačních dovedností.
 • Kooperativnost a týmovou práci.
 • Ochotu k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.
 • Kladný vztah k novým technologiím, znalost prostředí sociálních médií.

 

Nabízíme

 • Naše hodnoty: akademická svoboda, etické principy, vědecká poctivost, otevřenost vůči novému, vzájemná solidarita a respekt.
 • Tvůrčí práci a inspiraci v přátelském kolektivu široce zaměřené katedry.
 • Prostor pro odbornou seberealizaci a růst.
 • Moderní technické zázemí pro výzkum i výuku v oboru.
 • Blízký kontakt s motivovanými studenty katedry.
 • Interní bonusový systém katedry založený na výsledcích vlastní pedagogické, výzkumné a publikační činnosti.
 • Ohodnocení dle mzdového předpisu univerzity.
 • Benefity univerzity.

 

 

Doplňující informace

 • Úvazek 0.3 – 0.5
 • Nástup 1. 9. 2018

 

Zájemce o nabízenou pozici v našem týmu prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v českém jazyce, dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu: doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo na email: matus.sucha@upol.cz, do 3. 6. 2018.

 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zájemce o nabízenou pozici se zpracováním a vedením svých osobních údajů poskytnutých Univerzitě Palackého v Olomouci, za účelem a po dobu výběrového řízení na pozici odborný asistent /docent v oboru psychologie práce a organizace.  

Odeslal Michal Walter 13. května 2018 10:48:00

Zajímavá nabídka práce pro psychology  

Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci

KATEDRA PSYCHOLOGIE

FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

významné pracoviště odborné přípravy psychologů, vědy a výzkumu více než 70 let

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

 

ODBORNÁ ASISTENTKA / ODBORNÝ ASISTENT; DOCENTKA/ DOCENT V OBORU PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

 

Mise

Člen/ka katedry s akademickou hodností odborná asistentka/odborný asistent či docentka/docent v oboru psychologie práce a organizace provází studenty při jejich objevování a osvojování si kompetencí klíčové psychologické disciplíny, je zdrojem motivace a zkušeností budoucích profesionálů. Svou angažovaností posouvat stav poznání a standardy dobré praxe vykonává službu společnosti.

 

Náplň práce

 • Výuka v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.
 • Vedení výzkumné činnosti v oboru psychologie práce a organizace se zřetelem k zaměření katedry.
 • Participace na činnostech oborově relevantních výzkumných týmů pracoviště.
 • Publikování vědecko-výzkumných výstupů v tuzemském i mezinárodním prostředí.
 • Popularizace vědecko-výzkumných výstupů v médiích.
 • Projektová činnost zajišťující financování vedených výzkumů.
 • Projektová činnost zajišťující rozvoj oboru, pracoviště a jeho odborného vybavení.

 

Očekáváme

 • Doktorské vzdělání (PhD) v oborech (alternativně) psychologie práce a organizace, sociální psychologie, pedagogická psychologie ukončené nebo krátce před ukončením.
 • Habilitace v oboru sociální psychologie nebo psychologie práce a organizace výhodou.
 • Praxe s výukou v terciálním vzdělávání 3 roky.
 • Dosavadní publikační činnost.
 • Praxe v aplikované psychologii práce a organizace 2 roky.
 • Certifikované vzdělání v metodách a metodikách psychologie práce a organizace.
 • Výcvik v koučinku výhodou.
 • Znalost anglického jazyka min. na úrovni B2.
 • Znalost statistických a kancelářských SW.
 • Ochotu k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.
 • Kooperativnost a týmovou práci.

Nabízíme

 • Naše hodnoty: akademická svoboda, etické principy, vědecká poctivost, otevřenost vůči novému, vzájemná solidarita a respekt.
 • Tvůrčí práci a inspiraci v přátelském kolektivu široce zaměřené katedry.
 • Prostor pro odbornou seberealizaci a růst.
 • Bezprostřední zapojení do probíhajících projektů katedry v oblasti psychologie práce a organizace.
 • Moderní technické zázemí pro výzkum i výuku v oboru.
 • Blízký kontakt s motivovanými studenty katedry.
 • Interní bonusový systém katedry založený na výsledcích vlastní pedagogické, výzkumné a publikační činnosti.
 • Ohodnocení dle mzdového předpisu univerzity.
 • Benefity univerzity.

 

 

Doplňující informace

 • Úvazek 1.0
 • Nástup 1. 9. 2018

 

Zájemce o nabízenou pozici v našem týmu prosíme o zaslání akademického životopisu (přehled vědecké a publikační činnosti, odborné praxe) a motivačního dopisu v českém i anglickém jazyce, dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu: doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo na email: matus.sucha@upol.cz, do 3. 6. 2018.

 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zájemce o nabízenou pozici se zpracováním a vedením svých osobních údajů poskytnutých Univerzitě Palackého v Olomouci, za účelem a po dobu výběrového řízení na pozici odborný asistent /docent v oboru psychologie práce a organizace.  

Odeslal Michal Walter 13. května 2018 10:42:00

Upozornění pro členy  

Právě vyšlo 10.číslo časopisu Testfórum

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jubilejní 10.číslo časopisu Testfórum si můžete přečíst zde: 

http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/index#.WnAUA6jiZPZ

Upozorňujeme především na článek Právní aspekty pracovně psychologické diagnostiky od Matěje Stříteského. 

Přejeme Vám inspirativní čtení. 

 

Odeslal Michal Walter 30. ledna 2018 1:43:00

Veselé a klidné vánoční svátky  

Všechno nejlepší v roce 2018

Vážení kolegové, členové ČAPPO

Celý výbor ČAPPO by Vám chtěl poděkovat za přízeň, kterou jste naší asociaci v roce 2017 věnovali, za Vaši spolupráci a podporu. 

Věříme, že v následujícím roce dokážeme vystihnout Vaše potřeby a očekávání a nabídneme Vám taková témata k setkávání, která Vás osloví a pomohou Vám ve Vaší práci. Věřte, že je to naše přání. Již teď se těšíme na setkání, výměnu informací, předávání zkušeností a další diskusi, kterou jsme zahájili na poslední konferenci.

Průběžně pro Vás aktualizujeme webové stránky, abyste mohli společně s námi sledovat, co je nového v našem oboru. Zároveň budeme velmi vděčni za jakékoli podněty, které by tuto naši snahu ještě zpřesnily, doplnily nebo zlepšily. Sledujte prosím náš společný web a komentujte, co uznáte za vhodné. Budeme Vám rádi k dispozici.

Vánoce i Nový rok se blíží mílovými kroky, proto bychom Vám chtěli všem popřát:

 Krásné vánoční chvíle prožité s milými a blízkými lidmi, hodně pohody a štěstí. A po celý příští rok aby Vás toto štěstí provázelo na každém kroku, abyste byli zdraví, spokojení a úspěšní v práci.

Za výbor ČAPPO PhDr. Alena Sehnalová, předsedkyně

 

 

 

 

Odeslal Michal Walter 23. prosince 2017 15:03:00

Prezentace z mezinárodní odborné konference dne 5.10. 2017 

Jsou k dispozici ke stažení

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

výše uvedené prezentace jsou k dispozici zde: 

http://www.psychologieprace.cz/konference-510-2017.aspx

PhDr. Michal Walter, 1.místopředseda ČAPPO

Odeslal Michal Walter 23. října 2017 6:56:00

Personální změny ve Výkonném předsednictvu ČAPPO  

Byla kooptována nová hospodářka ČAPPO

Vážené členky a vážení členové ČAPPO, 

oznamujeme Vám, že do Výkonného předsednictva byla kooptována nová hospodářka ČAPPO, kterou se stala Mgr. Lenka Vybíralová.  

Kontaktní e-mail na Mgr. Lenku Vybíralovou je: vybiralova.lenka@seznam.cz.

Číslo mobilního telefonu: +420 602 182 718 

Můžete se na ni obracet především ve věcech týkajících se placení členských příspěvků.

Předsednictvo ČAPPO děkuje odstupující hospodářce ČAPPO Mgr. Anetě Langrové za její zodpovědnou práci ve funkci hospodářky ČAPPO.    

Odeslal Michal Walter 30. srpna 2016 11:33:00

Nová publikace ke stažení  

SEITL, Martin: Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců

Upozorňujeme na zajímavou publikaci PhDr. Martina SEITLA, Ph.D., z Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci, která je k dispozici na našem webu v části Ke stažení.

Tímto děkujeme panu PhDr. Martinu Seitlovi, Ph.D., za souhlas k publikování.

PhDr. Michal Walter, předseda ČAPPO     

Odeslal Michal Walter 24. listopadu 2015 15:59:00

Vize České asociace psychologů práce a organizace  

ČAPPO 2020

Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO)  je významnou profesní organizací, která sdružuje převážnou část psychologů práce a organizace. Je současně stavovskou organizací, která hájí zájmy svých členů a vytváří podmínky pro jejich rozvoj, vzdělávání, certifikaci, vč. Europsychologa (EUROPSY).

Má zásadní podíl na rozvoji oboru psychologie práce a organizace a na aplikaci současné úrovně poznání a nejnovějších poznatků evropské i světové psychologie do praxe.

Koordinuje možnosti spolupráce svých členů, vč. společných projektů, exchange meetingů, konferencí, stáží a praxí. Vytváří platformu pro rozvoj dlouhodobé činnosti asociace, vč. vzdělávacích a kongresových akcí.

Úzce spolupracuje s ostatními asociacemi, jako jsou Unie psychologických asociací ČR, Českomoravská psychologická společnost, Asociace dopravních psychologů ČR,  Česká asociace studentů psychologie a další.

Zastřešuje výzkumné programy oboru a současně dbá na uplatňování etického kodexu a na odbornou úroveň práce svých členů, koncipováním akreditovaných forem vzdělávání.

ČAPPO je platformou, na kterou se mohou obracet jak členové asociace, tak jejich klienti. Pomáhá rozšiřovat počet Europsychologů a dbá o jejich odborný růst za pomoci akreditovaných pracovišť a S NAC.

ČAPPO se zásadně zasazuje o vznik Psychologické komory. Dosáhne společně s UPA její konstituce, současně se schválením zákona o Psychologické komoře a psychologických službách, na jehož přípravě se podílí.

Umožní tím psychologům získat právní platformu činnosti s vysokým statusem, která bude hájit zájmy svých členů a  rovněž bdít nad zájmy jejich klientů.

Odeslal Michal Walter 16. října 2015 16:35:00

Encyklopedie psychologie práce - FSS MU Brno  

Autoři: Procházka, Vaculík, Součková, Leugnerová (Eds.)

Upozorňujeme odbornou psychologickou obec na vydání nové knihy, která je zaměřena na obor psychologie práce. 

Kniha je k dispozici ke stažení ve formátu pdf v části webu "Ke stažení" nebo si ji můžete stáhnout zde: 

http://psych.fss.muni.cz/aktuality/encyklopedie-psychologie-prace

Přejeme Vám krásné jaro Usmívající se

Michal Walter, předseda ČAPPO   

Odeslal Michal Walter 10. dubna 2015 14:37:00

Aktuality - březen 2015 

Co je nového?

Vzhledem k nedostatku finančních prostředlků byla zrušena registrace na kongres EAWOP, který se koná v měsíci květnu 2015 v norském Oslo (http://www.eawop2015.org/). 

Intenzivně se v rámci UPA ČR podílíme na přípravě návrhu Zákona o psychologické komoře a psychologické službě. Naše připomínky byly zařazeny a diskuze intenzivně pokračuje na úrovni UPA ČR. Do pracovní komise pro přípravu zákona nominuje ČAPPO své zástupce. 

Zvažujeme, zda se zapojíme do aktivit EFPA S NAC -  WOP, což je specializace EuroPsy pro obor Psychologie práce a organizace.  

ČAPPO uzavřelo smlouvu o spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. - http://www.vubp.cz/. V rámci této smlouvy se budou členové ČAPPO podílet na vybraných projektech, které realizuje VÚBP. 

Připravujeme dopis členům, kteří do konce března 2015 nezaplatí členský příspěvek. V tomto dopise je požádáme o splnění této základní povinnosti, která je spojena s řádným členstvím v ČAPPO. Členové, kteří si neplní tuto povinnost, budou vyřazeni z evidence a vymazáni ze seznamu členů na webových stránkách. 

Daňové přiznání za rok 2014 je připraveno a do konce března jej podáme na příslušný finanční úřad. Již teď Vás můžeme ujistit, že hospodaření ČAPPO je vyrovnané. Přehled hospodaření bude zveřejněn na těchto webových stránkách.

Jednání Výkonného předsednictva ČAPPO se uskuteční v pondělí 30.3. 2015 od 15.00 hodin na adrese Jeruzalémská 1283/9, Praha 1. 

 

S úctou

Michal Walter, předseda ČAPPO  

 

Odeslal Michal Walter 18. března 2015 15:58:00
Stránka 1 z 2 1 2 > >>