Doktorský studijní program dopravní psychologie na FF UPOL  

Prosíme o vyplnění všechny dopravní psychology a zájemce

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

kteří se věnujete nebo se hodláte věnovat dopravní psychologii, vyplňte prosím níže vložený dotazník. 

Přispějete tak užitečné aktivitě. 

Předem děkujeme za vyplnění. 

Rozklikněte link a vyplňte: 

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/doktorsky-studijni-program-n/

 

PhDr. Michal Walter

1. místopředseda ČAPPO

 

 

 

Posted by Michal Walter Monday, October 22, 2018 2:54:00 PM

Upozornění pro členy  

Právě vyšlo 10.číslo časopisu Testfórum

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jubilejní 10.číslo časopisu Testfórum si můžete přečíst zde: 

http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/index#.WnAUA6jiZPZ

Upozorňujeme především na článek Právní aspekty pracovně psychologické diagnostiky od Matěje Stříteského. 

Přejeme Vám inspirativní čtení. 

 

Posted by Michal Walter Tuesday, January 30, 2018 1:43:00 AM

Veselé a klidné vánoční svátky  

Všechno nejlepší v roce 2018

Vážení kolegové, členové ČAPPO

Celý výbor ČAPPO by Vám chtěl poděkovat za přízeň, kterou jste naší asociaci v roce 2017 věnovali, za Vaši spolupráci a podporu. 

Věříme, že v následujícím roce dokážeme vystihnout Vaše potřeby a očekávání a nabídneme Vám taková témata k setkávání, která Vás osloví a pomohou Vám ve Vaší práci. Věřte, že je to naše přání. Již teď se těšíme na setkání, výměnu informací, předávání zkušeností a další diskusi, kterou jsme zahájili na poslední konferenci.

Průběžně pro Vás aktualizujeme webové stránky, abyste mohli společně s námi sledovat, co je nového v našem oboru. Zároveň budeme velmi vděčni za jakékoli podněty, které by tuto naši snahu ještě zpřesnily, doplnily nebo zlepšily. Sledujte prosím náš společný web a komentujte, co uznáte za vhodné. Budeme Vám rádi k dispozici.

Vánoce i Nový rok se blíží mílovými kroky, proto bychom Vám chtěli všem popřát:

 Krásné vánoční chvíle prožité s milými a blízkými lidmi, hodně pohody a štěstí. A po celý příští rok aby Vás toto štěstí provázelo na každém kroku, abyste byli zdraví, spokojení a úspěšní v práci.

Za výbor ČAPPO PhDr. Alena Sehnalová, předsedkyně

 

 

 

 

Posted by Michal Walter Saturday, December 23, 2017 3:03:00 PM

Prezentace z mezinárodní odborné konference dne 5.10. 2017 

Jsou k dispozici ke stažení

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

výše uvedené prezentace jsou k dispozici zde: 

http://www.psychologieprace.cz/konference-510-2017.aspx

PhDr. Michal Walter, 1.místopředseda ČAPPO

Posted by Michal Walter Monday, October 23, 2017 6:56:00 AM

Personální změny ve Výkonném předsednictvu ČAPPO  

Byla kooptována nová hospodářka ČAPPO

Vážené členky a vážení členové ČAPPO, 

oznamujeme Vám, že do Výkonného předsednictva byla kooptována nová hospodářka ČAPPO, kterou se stala Mgr. Lenka Vybíralová.  

Kontaktní e-mail na Mgr. Lenku Vybíralovou je: vybiralova.lenka@seznam.cz.

Číslo mobilního telefonu: +420 602 182 718 

Můžete se na ni obracet především ve věcech týkajících se placení členských příspěvků.

Předsednictvo ČAPPO děkuje odstupující hospodářce ČAPPO Mgr. Anetě Langrové za její zodpovědnou práci ve funkci hospodářky ČAPPO.    

Posted by Michal Walter Tuesday, August 30, 2016 11:33:00 AM

Nová publikace ke stažení  

SEITL, Martin: Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců

Upozorňujeme na zajímavou publikaci PhDr. Martina SEITLA, Ph.D., z Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci, která je k dispozici na našem webu v části Ke stažení.

Tímto děkujeme panu PhDr. Martinu Seitlovi, Ph.D., za souhlas k publikování.

PhDr. Michal Walter, předseda ČAPPO     

Posted by Michal Walter Tuesday, November 24, 2015 3:59:00 PM

Vize České asociace psychologů práce a organizace  

ČAPPO 2020

Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO)  je významnou profesní organizací, která sdružuje převážnou část psychologů práce a organizace. Je současně stavovskou organizací, která hájí zájmy svých členů a vytváří podmínky pro jejich rozvoj, vzdělávání, certifikaci, vč. Europsychologa (EUROPSY).

Má zásadní podíl na rozvoji oboru psychologie práce a organizace a na aplikaci současné úrovně poznání a nejnovějších poznatků evropské i světové psychologie do praxe.

Koordinuje možnosti spolupráce svých členů, vč. společných projektů, exchange meetingů, konferencí, stáží a praxí. Vytváří platformu pro rozvoj dlouhodobé činnosti asociace, vč. vzdělávacích a kongresových akcí.

Úzce spolupracuje s ostatními asociacemi, jako jsou Unie psychologických asociací ČR, Českomoravská psychologická společnost, Asociace dopravních psychologů ČR,  Česká asociace studentů psychologie a další.

Zastřešuje výzkumné programy oboru a současně dbá na uplatňování etického kodexu a na odbornou úroveň práce svých členů, koncipováním akreditovaných forem vzdělávání.

ČAPPO je platformou, na kterou se mohou obracet jak členové asociace, tak jejich klienti. Pomáhá rozšiřovat počet Europsychologů a dbá o jejich odborný růst za pomoci akreditovaných pracovišť a S NAC.

ČAPPO se zásadně zasazuje o vznik Psychologické komory. Dosáhne společně s UPA její konstituce, současně se schválením zákona o Psychologické komoře a psychologických službách, na jehož přípravě se podílí.

Umožní tím psychologům získat právní platformu činnosti s vysokým statusem, která bude hájit zájmy svých členů a  rovněž bdít nad zájmy jejich klientů.

Posted by Michal Walter Friday, October 16, 2015 4:35:00 PM

Encyklopedie psychologie práce - FSS MU Brno  

Autoři: Procházka, Vaculík, Součková, Leugnerová (Eds.)

Upozorňujeme odbornou psychologickou obec na vydání nové knihy, která je zaměřena na obor psychologie práce. 

Kniha je k dispozici ke stažení ve formátu pdf v části webu "Ke stažení" nebo si ji můžete stáhnout zde: 

http://psych.fss.muni.cz/aktuality/encyklopedie-psychologie-prace

Přejeme Vám krásné jaro Usmívající se

Michal Walter, předseda ČAPPO   

Posted by Michal Walter Friday, April 10, 2015 2:37:00 PM

Aktuality - březen 2015 

Co je nového?

Vzhledem k nedostatku finančních prostředlků byla zrušena registrace na kongres EAWOP, který se koná v měsíci květnu 2015 v norském Oslo (http://www.eawop2015.org/). 

Intenzivně se v rámci UPA ČR podílíme na přípravě návrhu Zákona o psychologické komoře a psychologické službě. Naše připomínky byly zařazeny a diskuze intenzivně pokračuje na úrovni UPA ČR. Do pracovní komise pro přípravu zákona nominuje ČAPPO své zástupce. 

Zvažujeme, zda se zapojíme do aktivit EFPA S NAC -  WOP, což je specializace EuroPsy pro obor Psychologie práce a organizace.  

ČAPPO uzavřelo smlouvu o spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. - http://www.vubp.cz/. V rámci této smlouvy se budou členové ČAPPO podílet na vybraných projektech, které realizuje VÚBP. 

Připravujeme dopis členům, kteří do konce března 2015 nezaplatí členský příspěvek. V tomto dopise je požádáme o splnění této základní povinnosti, která je spojena s řádným členstvím v ČAPPO. Členové, kteří si neplní tuto povinnost, budou vyřazeni z evidence a vymazáni ze seznamu členů na webových stránkách. 

Daňové přiznání za rok 2014 je připraveno a do konce března jej podáme na příslušný finanční úřad. Již teď Vás můžeme ujistit, že hospodaření ČAPPO je vyrovnané. Přehled hospodaření bude zveřejněn na těchto webových stránkách.

Jednání Výkonného předsednictva ČAPPO se uskuteční v pondělí 30.3. 2015 od 15.00 hodin na adrese Jeruzalémská 1283/9, Praha 1. 

 

S úctou

Michal Walter, předseda ČAPPO  

 

Posted by Michal Walter Wednesday, March 18, 2015 3:58:00 PM

Odborná konference “Aktuální otázky psychologie práce” – 23.10. 2014 v Praze  

26.červen, 2014

Odborná konference “Aktuální otázky psychologie práce” se uskuteční ve čtvrtek 23.10. 2014.

Místo a čas konání: budova Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1 (naproti Nové scéně Národního divadla, zastávka metra B Národní třída, zastávka tramvaje Národní divadlo (linky 6, 9, 18, 22, 23, 24).

Časový rámec: prezence od 9.00 hodin, začátek v 10.00 hodin, předpokládaný konec v 16.30 hodin. Občerstvení během přestávek bude zajištěno.

Počet míst v sále je omezen, žádáme o včasné přihlášení. Přihlášky registrujeme podle data odeslání.

K datu 15.10. 2014 zbývá posledních 10 volných míst.

Těšíme se na Vaši aktivní účast.

  1. Psychodiagnostika a on-line testování 
  2. Dobrá praxe psychodiagnostiky v organizacích 
  3. Problematika managementu, personalistiky a psychologie práce

 

Na konferenci vystoupí přední specialisté z praxe i akademické sféry. Prostor dostanou i autoři či vydavatelé testů.
Pozornost bude věnována rovněž nově vznikající metodice dopravněpsychologického vyšetření řidičů.
Po každé prezentaci bude čas na dotazy, připomínky a diskusi k jednotlivým tématům.

Čas vystoupení  Název bloku/prezentace  Prezentující 
1. blok Psychodiagnostika a on-line testování   
10.00 – 10.30 Zahájení, úvod do problematiky, příklady dobré a špatné praxe PhDr. Michal Walter
10.30 – 11.00 Evropský model recenze testů, doporučení EFPA k on-line testování Prof. PhDr. Tomáš
Urbánek, Ph.D.
11.00 – 11.30 (Ne)omezené možnosti online diagnostiky – poznatky z tří let vývoje online metod a jejich uplatňování v praxi Mgr. Barbora Daňková
11.30 – 12.00 Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření PhDr.Matúš Šucha,
Ph.D., PhDr.
Dana Černochová, Ph.D., PhDr.Vlasta Rehnová
2.blok  Dobrá praxe psychodiagnostiky v organizacích  
13.00 – 13.30 Zkušenosti s využíváním psychodiagnostiky v RWE PhDr. Tomáš Rodný
 13.30 – 14.00 Aktuální problémy v psychodiagnostice v bezpečnostních sborech Pplk. Mgr. Michaela Borovanská, Mgr. Adéla Rudá
14.00 – 14.30 Tradice a současnost psychodiagnostiky ve Vítkovických železárnách Ostrava PhDr. Kateřina
Vlasakudisová
14.30 – 15.00 Způsoby a metody posouzení psychické způsobilosti strojvedoucích PhDr. Jiří Popelka,
Mgr. Radoslava Růžičková
3.blok Problematika managementu, personalistiky a psychologie práce   
15.00 – 15.30 Výkonová motivace a její vztah k osobnostním charakteristikám PhDr.Mgr. Štefan Medzihorský
15.30 – 16.00 Kompetenční model a jeho význam pro hospodářskou praxi PhDr. Ludvík Jaroš, CsC.
16.00 – 16.30 Bilanční diagnostika – DIAROS, poznatky z praxe PhDr. Jiří Král,
PhDr. Michal Karlický

Přihláška na odbornou konferenci je k dispozici v části webových stránek “Ke stažení”.

V přihlášce jsou popsány alternativní způsoby přihlášení.

Konferenční poplatek: 100,- Kč pro studenty a důchodce, 300,- Kč pro členy ČAPPO, 600,- Kč pro nečleny ČAPPO.

Poplatek zašlete na bankovní účet ČAPPO: 1923821389/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, členové ČAPPO do variabilního symbolu své členské číslo. Platba pro přihlášené účastníky bude možná i na místě.

Po odeslání přihlášky Vám bude potvrzena její registrace.

Monday, October 27, 2014 3:59:00 AM