Dodržování etických principů je jednou z nejdůležitějších částí výkonu profese psychologa práce a organizace. 

Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO)  a její členové  se připojili k Etickému kodexu ČMPS, který vychází z Etického Metakodexu EFPA. 

Rovněž všichni držitelé certifikátu a mentoři EuroPsy podepsali prohlášení, že budou dodržovat Metakodex EFPA (viz níže).  

Více o etických kodexech můžete číst zde: http://ethics.efpa.eu/meta-code/ a také zde: http://cmps.ecn.cz/?page=ekpsy

Problematice etiky jsou věnovány i materiály autorů Wagnerové a Waltra, které jsou k dispozici v části webu "Ke stažení": http://www.psychologieprace.cz/ke-stazeni.aspx.    

Aktivně jsme z ČAPPO připomínkovali nový Etický kodex, který připravil tým v čele s PhDr. Bohumilou Bašteckou, Ph.D.

Požádali jsme e-mailem PhDr. Bohumilu Bašteckou, Ph.D., aby nám Etický kodex zaslala v elektronické podobě, abychom jej mohli publikovat na našich stránkách.

Etický kodex byl publikován ve Zpravodaji ČMPS - červen 2017.