Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO) pořádá pravidelné vzdělávací aktivity pro členy a nečleny ČAPPO, nabízí i konference, semináře, školení a workshopy ostatních psychologických asociací (ČMPS, ADP a dalších) po dohodě s nimi.

Konferenční poplatky pro členy a nečleny ČAPPO se liší, sleva je poskytována studentům a důchodcům, případně mužům/ženám na rodičovské dovolené.

V případě zapojení do EuroPsy je profesní vzdělávání nutnou součástí odborného rozvoje každého psychologa. Více informací o EuroPsy najdete na webu: www.europsy.cz

V případě schválení Zákona o psychologické službě a Psychologické komoře ČR bude soustavné odborné vzdělávání podmínkou pro přijetí a členství v komoře, podobně jako je tomu u lékařů, advokátů a dalších specializovaných profesí.

V roce 2017 připravujeme odbornou konferenci v rámci "Evropského semestru psychologie" pod záštitou EFPA.

Konference se uskuteční v Praze v čtvrtek 5.10. 2017 - program je uveden v části webu Aktuality, místo v Praze bylo upřesněno. 

On-line přihlášku na konferenci  můžete vyplnit a odeslat zde: 

http://www.psychologieprace.cz/konference-cappo-2017-1.aspx 

 

Do konce roku 2017 připravíme a budeme publikovat zásadní dokument - 

Koncepci vzdělávání  v oblasti psychologie práce a organizace.     

Vedoucím pracovní skupiny pro přípravu tohoto dokumentu je 1. místopředseda ČAPPO PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně (www.vsaps.cz).