Číslo bankovního účtu ČAPPO pro uhrazení členských příspěvků: 1923821389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Členské příspěvky jsou splatné k 31.3. daného kalendářního roku (např. za rok 2017 do 31.3. 2017).

Od 1.1. 2014 je členský příspěvek pro řádné členy stanoven rozhodnutím členského shromáždění na 750,- Kč ročně.

V roce 2017 nebudeme členský příspěvek zvyšovat. 

Studenti, důchodci a mimořádní členové platí snížený členský příspěvek 500,- Kč ročně.

Za ČAPPO vzhledem k počtu platících členů (62) platíme do UPA ČR paušální příspěvek ve výši 150,- Kč za každého člena.   

Podporujeme aktivity UPA ČR, týkající se prosazení Zákona o psychologických službách a Psychologické komoře ČR a také aktivní postup proti nevědeckým, neověřeným a nevalidním "psychodiagnostickým" metodám. Více informací najdete na: www.upacr.cz.    

Jako variabilní symbol (VS) je třeba uvést členské číslo (bližší informace poskytne tajemnice ČAPPO PhDr. Naďa Štullerová, e-mail: stullerova@ace-consulting.cz). Prosíme rovněž o identifikaci platby vaším jménem a příjmením, uvádějte jej do zprávy pro příjemce. Nebude-li platba řádně označena, musíme ji považovat za sponzorský příspěvek od neznámého dárce.

Důrazně nedoporučujeme Vám provádět platby poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty. Podle našich zkušeností není platební systém České pošty schopen převést Vaše identifikační údaje uvedené na poukázce do identifikace platby na účtu ČAPPO v České spořitelně.

On-line přihláška na odbornou konferenci ČAPPO – Praha, 5.10. 2017 od 10.00 hodin

Konferenční poplatky:  

pro členy ČAPPO 300,- Kč, 
pro nečleny 500,- Kč,
studenti, senioři a ženy/muži na RD 100,- Kč

Platba předem na číslo účtu ČAPPO 
1923821389/0800 Česká spořitelna, a.s.