Nabídka práce pro psychology v Olomouci

Katedra psychologie FF Univerzity Palackého

KATEDRA PSYCHOLOGIE

FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

významné pracoviště odborné přípravy psychologů, vědy a výzkumu více než 70 let

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

 

ODBORNÁ ASISTENTKA / ODBORNÝ ASISTENT SE SPECIALIZACÍ

PSYCHOLOGIE TRHU A REKLAMY

 

Mise

Člen/ka katedry s akademickou hodností odborná asistentka/odborný asistent, a se specializací v psychologii trhu a reklamy, se podílí na budování profilu katedry v oboru psychologie práce a organizace. Pro studenty je vzorem vazby mezi kreativitou a iniciativou na jedné straně a odbornou, výzkumnou a etickou erudicí na druhé straně. Svou angažovaností posouvat stav poznání a standardy dobré praxe vykonává službu společnosti.

 

Náplň práce

 • Výuka v Bc. a nMgr. studijním programu předmětů psychologie trhu, reklamy a komunikace.
 • Příprava a prosazovaní jednotné komunikační vize katedry (vč. interního marketingu).
 • Zajištění komplexní komunikační a PR strategie katedry (včetně sociálních médií).
 • Vedení výzkumné činnosti v oboru psychologie práce a organizace se zřetelem k zaměření katedry.
 • Publikování vědecko-výzkumných výstupů v tuzemském i mezinárodním prostředí.
 • Popularizace vědecko-výzkumných výstupů v médiích.

 

Očekáváme

 • Vysokoškolské vzdělání na úrovni Mgr. v oboru psychologie.
 • Doktorské vzdělání (PhD) ukončené nebo zahájené výhodou.
 • Praxi v oblasti trhu a marketinku s důrazem na sociální média.
 • Zkušenost s přípravou informačních a reklamních textů, případně kampaní.
 • Iniciativu a kreativní myšlení.
 • Vysokou úroveň komunikačních dovedností.
 • Kooperativnost a týmovou práci.
 • Ochotu k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.
 • Kladný vztah k novým technologiím, znalost prostředí sociálních médií.

 

Nabízíme

 • Naše hodnoty: akademická svoboda, etické principy, vědecká poctivost, otevřenost vůči novému, vzájemná solidarita a respekt.
 • Tvůrčí práci a inspiraci v přátelském kolektivu široce zaměřené katedry.
 • Prostor pro odbornou seberealizaci a růst.
 • Moderní technické zázemí pro výzkum i výuku v oboru.
 • Blízký kontakt s motivovanými studenty katedry.
 • Interní bonusový systém katedry založený na výsledcích vlastní pedagogické, výzkumné a publikační činnosti.
 • Ohodnocení dle mzdového předpisu univerzity.
 • Benefity univerzity.

 

 

Doplňující informace

 • Úvazek 0.3 – 0.5
 • Nástup 1. 9. 2018

 

Zájemce o nabízenou pozici v našem týmu prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v českém jazyce, dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu: doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo na email: matus.sucha@upol.cz, do 3. 6. 2018.

 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zájemce o nabízenou pozici se zpracováním a vedením svých osobních údajů poskytnutých Univerzitě Palackého v Olomouci, za účelem a po dobu výběrového řízení na pozici odborný asistent /docent v oboru psychologie práce a organizace.  

Odeslal Michal Walter 13. května 2018 10:48:00

Komentář