Odborná konference ČAPPO v rámci Evropského semestru EFPA

Praha, 5.10. 2017, 10.00 - 16.00 hodin

Česká asociace psychologů práce a organizace

spolu s Vysokou školou aplikované psychologie

pořádá dne 5. 10. 2017 v Praze odbornou konferenci na téma:

„SMĚŘOVÁNÍ PSYCHOLOGIE PRÁCE VE 21. STOLETÍ“

Odborným garantem konference je: Doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Konference se uskuteční v Akademickém konferenčním centru v Praze 1, Husova ulice 4a, 110 00. Více informací o místě konání: http://www.akc-avcr.cz/​

Zahájení konference bude v 10.00 hodin, předpokládaný čas ukončení v 16.00 hodin. Občerstvení během konference bude zajištěno.

Konferenční poplatek zasílejte předem na účet ČAPPO1923821389/0800 (Česká spořitelna, a.s., , platba na místě bude o 100,- Kč vyšší.   

Dosud jsou přihlášeny následující příspěvky:

  • Evropské trendy v psychologii práce a organizace – PhDr. Michal Walter
  • Soužití generací v tzv. "období Průmysl 4.0", pracovní vztahy a vzájemná komunikace – PhDr. Alena Sehnalová
  • Psychologická péče o příslušníky a zaměstnance Policie ČR -  Mgr. Aneta Langrová
  • Proč se chováme tak, jak se chováme? – PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
  • Motivace a styly vedení lidí – PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský
  • Řízení znalosti jako přidaná hodnota řízení lidských zdrojů – doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
  • Požiadavky zamestnávatelov na kompetencie absolventov vysokých škô​l -  doc. Mgr. Elena Lisá, Ph.D., PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
  • Štěstí v práci jako nový trend? - Mgr. Barbora Černíková, FF UK Praha
  • Jak předcházet riziku stresu na pracovišti? - Mgr. Martina Vašířová, Assessment Systems Praha
  • Prediktívna validita  psychodiagnostického  posudzovania uchádzačov o prácu​ - PhDr. Mojmír Kališ, Ph.D., Bratislava, Slovenská republika

Zájemci o aktivní účast, pošlete prosím současně s on-line přihláškou i název svého příspěvku do 15. 9.2017.

Přihlašujte se on-line na www.psychologieprace.cz, v sekci AKTUALITY - Konference ČAPPO 2017. 

On-line přihláška je zde: http://www.psychologieprace.cz/konference-cappo-2017-1.aspx

Konferenční poplatek: studenti, důchodci a muži/ženy na rodičovské "dovolené" 200,- Kč, členové ČAPPO 300,- Kč, ostatní 500,- Kč.   

Po skončení konference proběhne podle stanov  Členské shromáždění ČAPPO, 

kde dojde mj. k volbě nového předsedy/nové předsedkyně. Všechny členky a členy ČAPPO srdečně zveme. 

Odeslal Admin 21. června 2017 6:22:00

Komentář

Komentáře jsou uzavřeny na tento post.