Odborná konference “Aktuální otázky psychologie práce” – 23.10. 2014 v Praze

26.červen, 2014

Odborná konference “Aktuální otázky psychologie práce” se uskuteční ve čtvrtek 23.10. 2014.

Místo a čas konání: budova Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1 (naproti Nové scéně Národního divadla, zastávka metra B Národní třída, zastávka tramvaje Národní divadlo (linky 6, 9, 18, 22, 23, 24).

Časový rámec: prezence od 9.00 hodin, začátek v 10.00 hodin, předpokládaný konec v 16.30 hodin. Občerstvení během přestávek bude zajištěno.

Počet míst v sále je omezen, žádáme o včasné přihlášení. Přihlášky registrujeme podle data odeslání.

K datu 15.10. 2014 zbývá posledních 10 volných míst.

Těšíme se na Vaši aktivní účast.

  1. Psychodiagnostika a on-line testování 
  2. Dobrá praxe psychodiagnostiky v organizacích 
  3. Problematika managementu, personalistiky a psychologie práce

 

Na konferenci vystoupí přední specialisté z praxe i akademické sféry. Prostor dostanou i autoři či vydavatelé testů.
Pozornost bude věnována rovněž nově vznikající metodice dopravněpsychologického vyšetření řidičů.
Po každé prezentaci bude čas na dotazy, připomínky a diskusi k jednotlivým tématům.

Čas vystoupení  Název bloku/prezentace  Prezentující 
1. blok Psychodiagnostika a on-line testování   
10.00 – 10.30 Zahájení, úvod do problematiky, příklady dobré a špatné praxe PhDr. Michal Walter
10.30 – 11.00 Evropský model recenze testů, doporučení EFPA k on-line testování Prof. PhDr. Tomáš
Urbánek, Ph.D.
11.00 – 11.30 (Ne)omezené možnosti online diagnostiky – poznatky z tří let vývoje online metod a jejich uplatňování v praxi Mgr. Barbora Daňková
11.30 – 12.00 Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření PhDr.Matúš Šucha,
Ph.D., PhDr.
Dana Černochová, Ph.D., PhDr.Vlasta Rehnová
2.blok  Dobrá praxe psychodiagnostiky v organizacích  
13.00 – 13.30 Zkušenosti s využíváním psychodiagnostiky v RWE PhDr. Tomáš Rodný
 13.30 – 14.00 Aktuální problémy v psychodiagnostice v bezpečnostních sborech Pplk. Mgr. Michaela Borovanská, Mgr. Adéla Rudá
14.00 – 14.30 Tradice a současnost psychodiagnostiky ve Vítkovických železárnách Ostrava PhDr. Kateřina
Vlasakudisová
14.30 – 15.00 Způsoby a metody posouzení psychické způsobilosti strojvedoucích PhDr. Jiří Popelka,
Mgr. Radoslava Růžičková
3.blok Problematika managementu, personalistiky a psychologie práce   
15.00 – 15.30 Výkonová motivace a její vztah k osobnostním charakteristikám PhDr.Mgr. Štefan Medzihorský
15.30 – 16.00 Kompetenční model a jeho význam pro hospodářskou praxi PhDr. Ludvík Jaroš, CsC.
16.00 – 16.30 Bilanční diagnostika – DIAROS, poznatky z praxe PhDr. Jiří Král,
PhDr. Michal Karlický

Přihláška na odbornou konferenci je k dispozici v části webových stránek “Ke stažení”.

V přihlášce jsou popsány alternativní způsoby přihlášení.

Konferenční poplatek: 100,- Kč pro studenty a důchodce, 300,- Kč pro členy ČAPPO, 600,- Kč pro nečleny ČAPPO.

Poplatek zašlete na bankovní účet ČAPPO: 1923821389/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, členové ČAPPO do variabilního symbolu své členské číslo. Platba pro přihlášené účastníky bude možná i na místě.

Po odeslání přihlášky Vám bude potvrzena její registrace.

Monday, October 27, 2014 3:59:00 AM