Právě vyšlo 11. číslo časopisu Testfórum (2018), můžete si jej přečíst zde: 

http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/issue/view/20?fbclid=IwAR1Q2tGtBOmxsKWoAepP2KuPkYb68dYWHSxd3q6LJVZHRrsEvwwioWL-9Io#.W_grTehKjIU

Vřele doporučujeme k přečtení. 

Upozorňujeme naše členky a členy na konferenci Psychologická diagnostika, která probíhá v lichých letech v Brně. Pořadatelem je Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Následující konference se uskuteční 17. a 18. října 2019, o podrobnostech Vás budeme informovat, jakmile budou k dispozici. 

 

Problematice psychodiagnostiky byl věnován odborný seminář ČAPPO, který proběhl ve čtvrtek 11.2. 2016 v Praze.

Na semináři mj. vystoupili odborníci z Katedry psychologie FSS MU Brno a Katedry psychologie FF UP Olomouc. Informace o programu najdete v části webu Aktuality.  

Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO) a její členové se podílejí na vývoji metodologických nástrojů především vzhledem k požadavku zkvalitnění výběru zaměstnanců a posuzování psychické způsobilosti k jednotlivým profesím za použití standardizovaných psychodiagnostických metod. Tyto metodiky jsou odborným podkladem pro praktickou činnost psychologů a stanovují požadavky na bezpečný výkon profese z hlediska osobnostních a výkonových předpokladů.

V souladu s etickým kodexem podporujeme a důrazně doporučujeme používání pouze takových psychodiagnostických nástrojů, jejichž kvalita byla vědecky prokázána a ověřena. Stanovisko k on-line testování bylo prezentováno na odborné konferenci 23.10. 2014.  Prezentace jsou ke stažení na tomto webu: Aktuality - Odborná konference 2014.   

Podporujeme projekt recenze psychodiagnostických nástrojů, který realizuje FSS MU Brno. Více informací najdete na webových stránkách Testfórum www.testforum.cz, kde je také umístěna nabídka recenzí psychodiagnostických metod.

Pokud máte profil na sociální síti Facebook, zveme vás do diskusní skupiny Psychologické testování    

Nekompromisně budeme i nadále vystupovat proti používání vědecky neověřených a eticky pochybných metod, které nejsou bezpečné především pro klienty. Užitečné informace o psychodiagnostických metodách jsou v části webu "Ke stažení"

Především upozorňujeme na český překlad Modelu recenze testů podle EFPA. 

Aktuální číslo časopisu Testfórum najdete zde