Zajímavá nabídka práce pro psychology

Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci

KATEDRA PSYCHOLOGIE

FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

významné pracoviště odborné přípravy psychologů, vědy a výzkumu více než 70 let

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

 

ODBORNÁ ASISTENTKA / ODBORNÝ ASISTENT; DOCENTKA/ DOCENT V OBORU PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

 

Mise

Člen/ka katedry s akademickou hodností odborná asistentka/odborný asistent či docentka/docent v oboru psychologie práce a organizace provází studenty při jejich objevování a osvojování si kompetencí klíčové psychologické disciplíny, je zdrojem motivace a zkušeností budoucích profesionálů. Svou angažovaností posouvat stav poznání a standardy dobré praxe vykonává službu společnosti.

 

Náplň práce

 • Výuka v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.
 • Vedení výzkumné činnosti v oboru psychologie práce a organizace se zřetelem k zaměření katedry.
 • Participace na činnostech oborově relevantních výzkumných týmů pracoviště.
 • Publikování vědecko-výzkumných výstupů v tuzemském i mezinárodním prostředí.
 • Popularizace vědecko-výzkumných výstupů v médiích.
 • Projektová činnost zajišťující financování vedených výzkumů.
 • Projektová činnost zajišťující rozvoj oboru, pracoviště a jeho odborného vybavení.

 

Očekáváme

 • Doktorské vzdělání (PhD) v oborech (alternativně) psychologie práce a organizace, sociální psychologie, pedagogická psychologie ukončené nebo krátce před ukončením.
 • Habilitace v oboru sociální psychologie nebo psychologie práce a organizace výhodou.
 • Praxe s výukou v terciálním vzdělávání 3 roky.
 • Dosavadní publikační činnost.
 • Praxe v aplikované psychologii práce a organizace 2 roky.
 • Certifikované vzdělání v metodách a metodikách psychologie práce a organizace.
 • Výcvik v koučinku výhodou.
 • Znalost anglického jazyka min. na úrovni B2.
 • Znalost statistických a kancelářských SW.
 • Ochotu k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.
 • Kooperativnost a týmovou práci.

Nabízíme

 • Naše hodnoty: akademická svoboda, etické principy, vědecká poctivost, otevřenost vůči novému, vzájemná solidarita a respekt.
 • Tvůrčí práci a inspiraci v přátelském kolektivu široce zaměřené katedry.
 • Prostor pro odbornou seberealizaci a růst.
 • Bezprostřední zapojení do probíhajících projektů katedry v oblasti psychologie práce a organizace.
 • Moderní technické zázemí pro výzkum i výuku v oboru.
 • Blízký kontakt s motivovanými studenty katedry.
 • Interní bonusový systém katedry založený na výsledcích vlastní pedagogické, výzkumné a publikační činnosti.
 • Ohodnocení dle mzdového předpisu univerzity.
 • Benefity univerzity.

 

 

Doplňující informace

 • Úvazek 1.0
 • Nástup 1. 9. 2018

 

Zájemce o nabízenou pozici v našem týmu prosíme o zaslání akademického životopisu (přehled vědecké a publikační činnosti, odborné praxe) a motivačního dopisu v českém i anglickém jazyce, dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu: doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo na email: matus.sucha@upol.cz, do 3. 6. 2018.

 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zájemce o nabízenou pozici se zpracováním a vedením svých osobních údajů poskytnutých Univerzitě Palackého v Olomouci, za účelem a po dobu výběrového řízení na pozici odborný asistent /docent v oboru psychologie práce a organizace.  

Odeslal Michal Walter 13. května 2018 10:42:00

Komentář